பிந்திய செய்திகள்

இந்நாட்டின் பௌத்த பாரம்பரியம் அழிக்கப்படும்போது அதனை பாதுகாப்பதற்கு அவ்விடயம் தொடர்பாக பொறுப்பிலுள்ள அமைச்சர் என்ற...
தம்புள்ளை குகை விகாரையின் ஓவியங்கள் அழிந்து போகும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகியது சம்பந்தமாக அந்த விகாரையின் தேரர்கள்...

குறிக்கோள் & தொலைநோக்கு

“இளமையின் குரல்” – “இளைஞர் குரலுக்காகவே நாடு”


“குரல் எழுப்ப வல்லவர்களுக்காக குரல்எழுப்புதல்
 குரலை எழுப்பி எதிர்கால வாய்ப்புக்களைப் பெறுங்கள்
 இலங்கையின் எதிர்காலத்தை இளைஞர்தம் கரங்களில் தருவதே என் குறிக்கோல்”

சமீபத்திய காணொளி

LATESTAudio

Search