වීඩියෝ ගැලරිය

×

අවවාදයයි

JUser: :_load: 615: හැඳුණුම සමග පරිශීලකයා ප්‍රවේශනය කල නොහැකිය

ජාතිවාදයට කිසිදු ඉඩක් නැහැ

වත්මන් රජය යටතේ මේ රටෙහි ජාතිවාදයට කිසිදු ඉඩක් නැහැ. - අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම්

Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 9097

Search