වීඩියෝ ගැලරිය

×

අවවාදයයි

JUser: :_load: 615: හැඳුණුම සමග පරිශීලකයා ප්‍රවේශනය කල නොහැකිය

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරමින් අමාත්‍යතුමන් දැක්වූ අදහස්

ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් පසුගියදා (15) ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. මේ එම අවස්ථාවේදී අමාත්‍යතුමන් දැක්වූ අදහස්.

Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 7639

Search