සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරමින් අමාත්‍යතුමන් දැක්වූ අදහස්

ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් පසුගියදා (15) ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. මේ එම අවස්ථාවේදී අමාත්‍යතුමන් දැක්වූ අදහස්.

Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 7638