වීඩියෝ ගැලරිය

×

අවවාදයයි

JUser: :_load: 615: හැඳුණුම සමග පරිශීලකයා ප්‍රවේශනය කල නොහැකිය

කුමන ආගමක වුවත් පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන අපි ආරක්ෂා කරනවා

"කුමන ආගමක වුවත් පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන අපි ආරක්ෂා කරනවා" - අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් අමාත්‍යතුමා එලෙස සදහන් කලේ පසුගියදා (16) කුලියාපිටිය ආසනය ආශ්‍රිතව සිදු කල සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන් අතරතුර ජනහමුවකට එක්වෙමින්

Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 5122

Search