වීඩියෝ ගැලරිය

×

අවවාදයයි

JUser: :_load: 615: හැඳුණුම සමග පරිශීලකයා ප්‍රවේශනය කල නොහැකිය

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ වැඩපිළිවෙළ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රන්ජිත් හිමිපානන්ගේ ප්‍රසාදයට.

Search