අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ වැඩපිළිවෙළ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රන්ජිත් හිමිපානන්ගේ ප්‍රසාදයට.