වීඩියෝ ගැලරිය

පූජ්‍ය වෙඬරුවේ උපාලි මහනාහිමියන්

මෙම වැඩසටහන රජය දියත් කළ ඉතා මහඟු ධානමය පුණ්‍යකර්මයක් බවත් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සිදූ වූ බව කියන මුල්‍ය අක්‍රමිකතා මඟහරවා එම මුදල් මෙවන් සත් ක්‍රියාවක් සඳහා යෙදවීම පිළිබඳව රජය වෙත මහා සංඝරත්නයේ ස්තූතිය පළ කරන බවත් මෙම උත්සවයට වැඩම කළ වදාල අස්ගිරි පාර්ශවයේ ශ්‍යාමෝපාලී මහානිකායේ අනුනායක, මහනුවර ගෙඩිගේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය වෙඬරුවේ උපාලි මහනාහිමියන් පැවසුවා.

Category: Video Gallery | Created by: CCP User | Hits: 6636

Search