නවතම පුවත්

නවීන තාක්ෂණය හා සන්නිවේදනයේ ව්‍යාප්තියත් සමඟ වේගයෙන් වෙනස්වන ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස අධ්‍යාපනය හා නිපුනතා සංවර්ධනය...
තත්පර පහක කාලයක් තුළ ජල රොකට් 2000 ක් ගුවන්ගත කිරීමෙන් ගිනස් වාර්තාවක් තැබීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයීය දරුවන් සමත්...
“සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සියලු මෙහෙයුම් කටයුතු දෙසැම්බර් මාසයේ දී ම අවසන් කිරීමට ඉදිරියේ දී පියවර - පිළිතුරු...
ජනකලා සෞන්දර්ය පාඨමාලා හදාරන සියලුම අභ්‍යාසලාභීන්ගේ  රුපියල් 2000 ක ශිෂ්‍යාධාරය රුපියල් 4000 දක්වා...

දැක්ම සහ මෙහෙවර

"තරුණ කමට හඬක් " - "තරුණ හඬට රටක් "


“හඬක් ඇති තාරුණ්‍යයට හඬ නගන්න
අවස්ථාවක් දීමත් අනාගතය වෙනුවෙන් හඬ නගන
තාරුණ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය භාර දීමත් මගේ දේශපාලන දර්ශනයයි.

වීඩියෝ රඟහල

ශ්‍රව්‍ය රඟහල

Search