නවතම පුවත්

ලේ පළාත් සභා සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව සහ ගලේවෙල මිල්ලවාන මහ විදුහල යන ස්ථානවල මෙම සමුළුවේ කටයුතු පැවැත්වීමට සැලසුම් කර...
විනාශ මුඛයට ඇද වැටී ඇති මෙරට බෞද්ධ උරුමයන් සුරැකීම සඳහා විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ලෙස බෞද්ධ දර්ශනයට සහ රටේ පවත්නා නීති...
ඊයේ (10) දින රැස් වූ පුරා විද්‍යා උපදේශන මණ්ඩලය විසින් දඹුලු ලෙන් විහාරය කඩිනමින් සංරක්ෂණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය...
පුරාවිද්‍යා උපදේශන මණ්ඩලය අද (10) පස්වරුවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ...

දැක්ම සහ මෙහෙවර

"තරුණ කමට හඬක් " - "තරුණ හඬට රටක් "


“හඬක් ඇති තාරුණ්‍යයට හඬ නගන්න
අවස්ථාවක් දීමත් අනාගතය වෙනුවෙන් හඬ නගන
තාරුණ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය භාර දීමත් මගේ දේශපාලන දර්ශනයයි.

වීඩියෝ රඟහල

ශ්‍රව්‍ය රඟහල

Search