නවතම පුවත්

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සිරිකොත ගමට ගෙන යන වැඩසටහන යටතේ...
මෙරට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සහ අමෙරිකානු 'PEACE CORPS' සංවිධානය අතර...
ඩී එස් අයි super sport අන්තර් පාසල් වොලිබෝල් තරගාවලියේ අවසන් තරග පසුගිය දා මහරගමදී පැවැත්වුණා . ඒ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය...
පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහ ලේකම් පැට්‍රීෂියා ස්කොට්ලන්ඩ් (Patricia Scotland) මහත්මිය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ්...

දැක්ම සහ මෙහෙවර

"තරුණ කමට හඬක් " - "තරුණ හඬට රටක් "


“හඬක් ඇති තාරුණ්‍යයට හඬ නගන්න
අවස්ථාවක් දීමත් අනාගතය වෙනුවෙන් හඬ නගන
තාරුණ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය භාර දීමත් මගේ දේශපාලන දර්ශනයයි.

වීඩියෝ රඟහල

ශ්‍රව්‍ය රඟහල

Search