නවතම පුවත්

ජීවිතයට සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි සමබර පෞරුෂයකින් යුත් දරුවකු බිහිකිරීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මූලික පරමාර්ථය බව...
මාරුවීම් වලට එරෙහිව දරුවන් උසිගන්වන ගුරුවරුන්ට එරෙහිව දැඩි පියවර ගන්නවා.   ඇතැමෙකුට නොරිස්සන නමුත් පොදු සුබ...
ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් වන අපි නිදහස් අධ්‍යාපනයේ මල්ඵල භුක්ති විඳිමින් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ටයන්...
පසුගිය වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ ක්‍රියාත්මක වීම ඇනහිට තිබූ ජාතික ගුරු මාරු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා...
ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පාසල් මට්ටමින් ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ කරුණු...

දැක්ම සහ මෙහෙවර

"තරුණ කමට හඬක් " - "තරුණ හඬට රටක් "


“හඬක් ඇති තාරුණ්‍යයට හඬ නගන්න
අවස්ථාවක් දීමත් අනාගතය වෙනුවෙන් හඬ නගන
තාරුණ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය භාර දීමත් මගේ දේශපාලන දර්ශනයයි.

වීඩියෝ රඟහල

ශ්‍රව්‍ය රඟහල

Search