නවතම පුවත්

  සමස්ත දිවයිනම ආවරණය පරිදි  සේවයේ නිරත පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම මාණ්ඩලික නිලධාරීන්...
පුරාවිද්‍යා ස්ථාන නැරඹීමට පැමිණෙන විදේශ සංචාරකයින්ට අලෙවි කරන ප්‍රවේශ පත්‍ර ආදායම් මගින් මධ්‍යම...
·        පළමු පියවර ලෙස විහාරස්ථාන 150 ක් සංරක්ෂණය හා සංවර්ධනයට ලක්ෂ 460...
අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව, 2017 අයවැය යෝජනා යටතේ, ක්‍රීඩා, කලා හා නව...

දැක්ම සහ මෙහෙවර

"තරුණ කමට හඬක් " - "තරුණ හඬට රටක් "


“හඬක් ඇති තාරුණ්‍යයට හඬ නගන්න
අවස්ථාවක් දීමත් අනාගතය වෙනුවෙන් හඬ නගන
තාරුණ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය භාර දීමත් මගේ දේශපාලන දර්ශනයයි.

වීඩියෝ රඟහල

ශ්‍රව්‍ය රඟහල

Search