නවතම පුවත්

සෑම පාසල් දරුවෙකුට ම පළමු වසරේ සිට දහතුන වසර දක්වා අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම අරමුණු කර ගනිමින් අධ්‍යාපන...
එදිනෙදා මාධ්‍ය මගින් වාර්තා වන පරිදි  ශ්‍රී ලංකාවේ සියදිවි නසාගැනීම්මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසා ඇතිවන...
· ක්‍රීඩකයින්ගෙන් නව යෝජනා රැසක්· පාසල් ක්‍රිකට් ඉහළ නැංවීමට ප්‍රවීන ක්‍රිකට්...
2017 අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය සඳහා විවෘත තරඟ විභාගයෙන් තෝරාගනු ලැබ වසරක සේවා පුහුණුව ලබමින් සිටින 196 ක ගෙන් යුත්...

දැක්ම සහ මෙහෙවර

"තරුණ කමට හඬක් " - "තරුණ හඬට රටක් "


“හඬක් ඇති තාරුණ්‍යයට හඬ නගන්න
අවස්ථාවක් දීමත් අනාගතය වෙනුවෙන් හඬ නගන
තාරුණ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය භාර දීමත් මගේ දේශපාලන දර්ශනයයි.

වීඩියෝ රඟහල

ශ්‍රව්‍ය රඟහල

Search