නවතම පුවත්

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යාධාර දීමනාව 50%කින් ඉහළට - නිදහස් අධ්‍යාපන අයිතිය තහවුරු කෙරෙන තවත් පියවරක් ..

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යාධාර දීමනාව 50%කින් වැඩිකිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වුණා.

දැනට රුපියල් 500ක මාසික දීමනාවක් ශිෂ්‍යාධාර ලබන එක් අයෙකුට හිමි වන අතර ඉදිරියේ දී එය රුපියල් 750 දක්වා වැඩි වනු ඇති.

දැනට 130000ක පමණ සිසු දරුදැරියන් පිරිසකට ශිෂ්‍යාධාර දීමනාව හිමි වනවා.

Search