பிந்திய செய்திகள்

  ஐந்து விநாடிகளில் 2000 நீர் ரொக்கெட்டுகளை பறக்க விட்டு கொழும்பு றோயல் கல்லூரி மாணவர்கள் கிண்ணஸ் சாதனையைப்...
“சாதாரண தர பரீட்சையின் அனைத்துப் பணிகளும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் நிறைவு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,...
  கௌரவ கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் அவர்களின் தலைமையில் கௌரவ கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் வீ. இராதாகிருஸ்ணன்...
தற்போது பிள்ளைகளின் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப கல்வியை மேம்படுத்துவதற்கு கல்வி அமைச்சு தலையிட்டு தென்...

குறிக்கோள் & தொலைநோக்கு

“இளமையின் குரல்” – “இளைஞர் குரலுக்காகவே நாடு”


“குரல் எழுப்ப வல்லவர்களுக்காக குரல்எழுப்புதல்
 குரலை எழுப்பி எதிர்கால வாய்ப்புக்களைப் பெறுங்கள்
 இலங்கையின் எதிர்காலத்தை இளைஞர்தம் கரங்களில் தருவதே என் குறிக்கோல்”

சமீபத்திய காணொளி

LATESTAudio

Search