නවතම පුවත්

ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 111 වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන පත්වීම්ලිපි ප්‍රදානෝත්සවය ශ්‍රීලංකා විදුහල්පති සේවයේ 111 වන...
- අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, නීතීඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම් ගතවූ වසර කිහිපය තුළ රටේ අධ්‍යාපන...
දැයේ දරුවන්ගේ සුවහසක් අනාගත අපේක්ෂාවන් අධ්‍යාපනය තුළින් ඉටුකරලීම සඳහා “ළඟම පාසල හොඳම පාසල” බවට පත් කරන්නට අධ්‍යාපන...
- අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් ගතවූ වසර හතරහමාරක කාලය තුළ මේ රටේ අධ්‍යාපනය නගාසිටුවීම වෙනුවෙන් හැකි උපරිම...
ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන යටතේ රුපියල් මිලියන 21ක වියදමින් ඉදි කළ බිබිලාදෙනිය ගුණානන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ දෙමහල්...

දැක්ම සහ මෙහෙවර

"තරුණ කමට හඬක් " - "තරුණ හඬට රටක් "


“හඬක් ඇති තාරුණ්‍යයට හඬ නගන්න
අවස්ථාවක් දීමත් අනාගතය වෙනුවෙන් හඬ නගන
තාරුණ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය භාර දීමත් මගේ දේශපාලන දර්ශනයයි.

වීඩියෝ රඟහල

ශ්‍රව්‍ය රඟහල

Search