නවතම පුවත්

තමන්ගේ කාලය තුළ කුරුණෑගලට ලබාදුන් ආයෝජන යළි හරවා දැමීමට ඇතැමුන් කටයුතු කරන බව හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එක්සත් ජාතික...
  එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මෙරට දේශපාලනයේ වෙනස් මගක් ගත්...
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලක්වනිතා බලමණ්ඩලය පැවැත්වුණා. ඒ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් , කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් නායක, හිටපු...
ජාතී බේද, ආගම් බේද අතහැර අප අපේ උරුමයන් ආරක්ෂාකිරීමට අන් කවරදාටත් වඩා පෙරට පැමිණිය යුතු යුගයක් උදාවෙමින් ඇති බව එක්සත්...
  කුලියාපිටිය මානෑව ප්‍රදේශයේදී එ.ජා.ප. කාර්යාලය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම්, හිටපු...

දැක්ම සහ මෙහෙවර

"තරුණ කමට හඬක් " - "තරුණ හඬට රටක් "


“හඬක් ඇති තාරුණ්‍යයට හඬ නගන්න
අවස්ථාවක් දීමත් අනාගතය වෙනුවෙන් හඬ නගන
තාරුණ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය භාර දීමත් මගේ දේශපාලන දර්ශනයයි.

වීඩියෝ රඟහල

ශ්‍රව්‍ය රඟහල

Search