නවතම පුවත්

දේශපාලනයේ නොකැළැල් 'නායකයෙකුගේ' ජනවරමක හෘද සාක්ෂිය

 

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මෙරට දේශපාලනයේ වෙනස් මගක් ගත් නායකයෙකි.

ඔහුගේ ජීවිතය අලලා ලියවුණු ' ජනවරමක හෘද සාක්ෂිය ' පහතින් ගොස් කියවිය හැකියි

 

ජනවරමක හෘද සාක්ෂිය මෙතැනින් ගොස් කියවන්න

 

Search