නවතම පුවත්

සියලු ජාතීන්ට එකසේ ආදරය කරන පක්ෂය

ජාතීන් අතර අසමගිය ඇති කිරීමට ඇතැමුන් ක්‍රියා කරද්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය සියලු ජාතීන්ට එකසේ සැලකූ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.

කුරුණෑගල මුකලංයාය ප්‍රදේශයේ ජනහමුවක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ පැවති රජය ජාතිවාදය වපුරද්දී ඇතැම් සුළු ජාතික නායකයන් සිටියේ එම රජය සමග බවයි.

පසුව ඔවුන්ට ද යහපාලන බස් රථයට ගොඩවීමට සිදුවූ බවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා එහිදී පෙන්වා දුන්නේ.

අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා එහිදී කළ ප්‍රකාශය මේ සමග නැරඹිය හැකියි.

Search