නවතම පුවත්

සියල්ලන්ටම වඩා වෙනස් වූ එජාපයේ අරමුණ

එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලය ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරන්නේ රට සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගනිමින් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.

මැතිවරණ ජන රැළියක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ පොදු ජන පෙරමුණ මැතිවරණ සටනට පිවිස ඇත්තේ පක්ෂයේ බලය ලබාගැනීමේ අරමුණෙන් බවයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා කළ ප්‍රකාශය මේ සමග නැරඹිය හැකියි.

Search