නවතම පුවත්

නව යුගයකට අධ්‍යාපනය ගෙන යාම සඳහා සුදානම්

ජනතාව වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුළ යුතුකම් සහ වගකීම් ඉටු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 3 ශ්‍රේණිය සීමිත තරග විභාගයෙන් සුදුසුකම් ලැබූ නිලධාරීන් අමතමින් අමාත්‍යවරයා අද (28) සඳහන් කළේ තමන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස සිටිය හොත් නව යුගයකට අධ්‍යාපනය ගෙන යාම සඳහා සිසුනට ටැබ් පරිගණක ලබා දෙන බවයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවති මෙම උත්සවයේ දී ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 3 ශ්‍රේණිය සඳහා එකසිය හතර දෙනෙකුට පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානය කරනු ලැබුවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා එහිදී කළ ප්‍රකාශය පහතින් නැරඹිය හැකියි.​

<p

Search