වීඩියෝ ගැලරිය

24 වැනි අන්තර් ජාතික තරුණ විද්‍යාඥයින්ගේ තරගාවලියේ

ජර්මනියේ ස්ටුට්ගාඩ් හි 2017 අප්‍රේල් මස 16 දින සිට 22 දින දක්වා පැවැති 24 වන අන්තර් ජාතික තරුණ විද්‍යාඥයින්ගේ තරගාවලිය සඳහා තම විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ඉදිරිපත් කර ජයග්‍රහණ ලබා ගත් කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ රකිඳු වික්‍රමරත්න සහ මන්නාරම සිත්ති විනායගම් හින්දු විද්‍යාලයේ ජිතේන්ද්‍රන් ජූට් සජිත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ විශේෂ ඇගයීමට ලක් වුණා. ඒ, එම ශිෂ්‍යයින් ඇගයීම වෙනුවෙන් අද (18) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දී පැවති උත්සවයේදී.

Category: Video Gallery | Created by: CCP User | Hits: 7943

Search