වීඩියෝ ගැලරිය

×

අවවාදයයි

JUser: :_load: 615: හැඳුණුම සමග පරිශීලකයා ප්‍රවේශනය කල නොහැකිය

පාසල් පරිශ්‍ර සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ පවිත්‍ර කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන

හෙට දින සිකුරාදා (28) ,සෙනසුරාදා (29) සහ ඉරිදා(30) යන තෙදින පුරා පාසල් පරිශ්‍ර සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ පවිත්‍ර කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහාතා පළකල අදහස්..

Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 4575

Search