වීඩියෝ ගැලරිය

×

අවවාදයයි

JUser: :_load: 615: හැඳුණුම සමග පරිශීලකයා ප්‍රවේශනය කල නොහැකිය

GIRAYA 01

2017-11-30 ස්වාදීන රූපවාහිනී සේවයේ විකාශය වූ ගිරය වැඩසටහනට සහභාගීවූ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා.

Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 7102

Search