වීඩියෝ ගැලරිය

×

අවවාදයයි

JUser: :_load: 615: හැඳුණුම සමග පරිශීලකයා ප්‍රවේශනය කල නොහැකිය

grade 5 scholarship

බොහෝ දෙනෙකු 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය හදුන්වන්නේ අම්මාවරුන්ගේ විභාගය ලෙසයි. ඊයේ (22) පාර්ලිමේන්තුවේ අධ්‍යාපන වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව පැවති විවාදයේදීද 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඇතුළු කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාගෙන් කරුණු පැහැදිලිකරදීම් දක්නට ලැබුණා.
Category: Video Gallery | Created by: | Hits: 3337

Search