නවතම පුවත්

ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ගේ පෝෂණය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණ ඇතිව උදෑසන දියර කිරි ලබාදීමේ වැඩසටහනේ ආරම්භක උත්සවය සඳහා සහභාගිවූ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ..

 

බඳවා ගැනීමට අදාළ ලිඛිත පරීක්ෂණ, සම්මුඛ පරීක්ෂණ මේ වනවිටත් අවසන්

 

ශිෂ්‍ය උපදේශනය පාසල් මට්ටමින් සක්‍රීය ව පවත්වාගෙන යාම කාලීන අවශ්‍යතාවක් ලෙස හඳුනාගනිමින් ඒ වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන පද්ධතිය වෙත විෂය සුදුසුකම් සහිත උපාධිධාරීන්ගෙන් නවක ගුරුවරුන් බඳවාගැනීමට අවශ්‍ය විධිවිධාන යොදන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා වෙත ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව, පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් 25 වැනි දින අදාළ බඳවාගැනීම් සඳහා වන තරග විභාගය පවත්වන ලදී.

 

ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව, ගුරු සේවයේ 3-1 ( අ) ශ්‍රේණියට අදාළ ව මෙම ශිෂ්‍ය උපදේශන ගුරුවරුන් බඳවාගැනීමට කටයුතු සම්පාදනය කරන ලද අතර,  ජාතික පාසල් සහ සියලු පළාත් පාසල්වල පවත්නා පුරප්පාඩු සඳහා අදාළ බඳවාගැනීම් සිදුකිරීමට තීරණය කොට තිබිණි. 

 

          එහෙත් මේ සඳහා පළාත් පාසල්වලට අදාළ බඳවාගැනීම් සිදුකිරීමට එකඟතාව පළ කරන ලද්දේ සබරගමුව හා වයඹ පළාත් පමණි. ඒ අනුව මේ සදහා පැවති තරග විභාගයෙන් සමත් වූ අයදුම්කරුවන් අතරින් අදාළ පළාත් සහ ජාතික පාසල්වල පවත්නා පුරප්පාඩු සඳහා,  සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් සහ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයෙන් සමත්වන අයදුම්කරුවන් අතරින් අදාළ බඳවාගැනීම් ඉදිරියේ දී  සිදුකෙරේ.

 

ජාතික පාසල් සඳහා පවත්නා පුරප්පාඩු 232 ක් (සිංහල මාධ්‍ය 184ක් සහ දෙමළ මාධ්‍ය 48ක්) මෙන් ම, වයඹ පළාතේ පුරප්පාඩු 341ක් (සිංහල මාධ්‍ය 274ක් සහ දෙමළ මාධ්‍ය 67ක්) වෙනුවෙන් ද, සබරගමුව පළාතේ පුරප්පාඩු 235ක් (සිංහල මාධ්‍ය 182ක් සහ දෙමළ මාධ්‍ය 53ක්) වෙනුවෙන් ද මෙම බඳවාගැනීම් සිදුකෙරෙන අතර, ලිඛිත පරීක්ෂණය සමත් වූවන්ගෙන් පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව මෙන්  පස්ගුණයක් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලබන අතර, ඉන් සුදුසුකම් සපුරා ඇති අයදුම්කරුවන් පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව මෙන් තුන් ගුණයක් ප්‍රායෝගික පරික්ෂණය වෙත කැඳවනු ලැබේ.

 

ඒ අනුව මෙම බඳවාගැනීම්වලට අදාළ ව සම්මුඛ පරීක්ෂණ කටයුතු 2019-05-31 සිට 2019-06-10 තෙක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දී පවත්වන ලදී. ලිඛිත පරීක්ෂණයෙන් සමත් හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයෙන් සමත් අයදුම්කරුවන් වෙත ඔවුන් ලබාගත් ලකුණුවල එකතුව අනුව, කුසලතා අනුපිළිවෙළ තීරණය කර අදාළ  පත්වීම් ලබාදීමට නියමිතයි.

ජාතික පාසල්වල තාක්ෂණ පීඨ සේවක තනතුරුධාරීන්ට වාරාන්තර නිවාඩුකාලවල දී පාසල් රාජකාරීවලට බාධා නොවන අයුරින් නිවාඩු ලබාදීමේ අභ්‍යන්තර වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරදීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව,  අධ්‍යාපන ලේකම් එම්. එන්. රණසිංහ මහතා විසින් ජාතික පාසල්වල තාක්ෂණ පීඨ සේවක තනතුරුධාරීන්ට වාරාන්තර නිවාඩු අනුමත කිරීමේ බලය විදුහල්පතිවරුන් වෙත පවරා එහිදී  කටයුතු කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධ ව  ලිඛිත ව උපදෙස් ලබා දී ඇත. අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා සඳහන් කරන්නේ, සේවා අවශ්‍යතාව මත ඕනෑම අවස්ථාවක සේවයට කැඳවීමේ හැකියාව මත මෙම තනතුරුධාරීන් වෙත අදාළ නිවාඩු අනුමත කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසයි.

වාරාන්තර නිවාඩු කාලවල දී තාක්ෂණපීඨවල ශිෂ්‍යයින්ට අදාළ පරීක්ෂණ කටයුතු නොකෙරෙන බැවින්, පාසලේ රාජකාරිවලට බාධාවක් නොවන පරිදි අභ්‍යන්තර වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරගැනීමෙන් පසු විදුහල්පතිවරයාට තම අභිමතය පරිදි මෙම තනතුරුධාරීන් වෙත නිවාඩු අනුමත කළ හැකි බව ද අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා සඳහන් කරයි.

'ළඟම පාසල හොඳම පාසල ' ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදි කළ කුලියාපිටිය බණ්ඩාරකොස්වත්ත මුස්ලිම් මහ විද්‍යාලයේ ද්විතීක කනිෂ්ඨ විද්‍යාගාරය සිසු අයිතියට පත් කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, නීතීඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු වුණා.

 

පහසුකම් සපිරි පාසල් පද්ධතියක් රට තුළ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මෙරට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට හඳුන්වාදෙන ලද විශාලතම ව්‍යාපෘතිය වන ‘ළඟම පාසල හොඳම පාසල’ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක ව තිබියදීත් පහසුකම් රහිත ව, විවිධ දුෂ්කරතා මධ්‍යයෙහි කිසිදු පාසලක් පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ නොතැබිය යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, නීතීඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අවධාරණය කරයි.

ළඟම පාසල-හොඳම පාසල සංවර්ධන වැඩසටහන මඟින් පාසල්වල භෞතික හා යටිතල පහසුකම් මෙන් ම මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය පාසල් සමීක්ෂණය 2015 වසරේ දී සිදුකරනු ලැබූ අතර, ඒ සඳහා සියලු ම අධ්‍යාපන කලාපවල සංවර්ධන හා සැලසුම් අධ්‍යක්ෂවරුන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට කැඳවා පාසල් තෝරාගැනීමට අදාළ නිර්ණායක හා උපදෙස් ලබාදෙන ලදී. ඒ අනුව, ඔවුන් විසින් තෝරාදුන් පාසල් ‘ළඟම පාසල-හොඳම පාසල’ වැඩසටහනට ඇතුළත් කර මේ වනවිට සංවර්ධන කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.

එහෙත් සංවර්ධනය කළ යුතු පාසල් හඳුනාගැනීමේ සමීක්ෂණය සිදුකර දැනට වසර පහක (5) පමණ කාලයක් ගත ව ඇති බැවින් එවකට සංවර්ධන අවශ්‍යතා නොපැවතිය ද, මේ වනවිට එවන් අවශ්‍යතා මතුව ඇති පාසල් නැවතත් හඳුනාගත යුතුව ඇත. ඒ අනුව ඉදිරියේ දී ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන යටතේ එම පාසල් ද සංවර්ධන කිරීමට පියවර ගැනීම සඳහා අදාළ පාසල් සම්බන්ධ තොරතුරු තමා වෙත වාර්තා කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

මේ වනවිට ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන යටතේ දිවයින පුරා පිහිටි පාසල් 9065ක, රුපියල් මිලියන 65000 ක මූල්‍ය ආයෝජනයකින් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 18000 ක් පාදක ව සංවර්ධනය කාර්යයන් සිදුකෙරේ. ඒ අතරින් වැඩ අවසන් කර ඇති ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 12000ක් වන අතර, නව ගොඩනැගිලි 900ක් මේ වනවිට ඉදිකිරීම් අවසන් කොට සිසු අයිතියට පත්කර ඇත.

වෙනස්වන ලෝකයට අලුත් දැනුම සමඟ යා යුතු බවත්, ඒ වෙනුවෙන් පහසුවෙන් සහාය කරගත හැකි, වේගයෙන් නව දැනුම ලබාදීමට සමත් ඩිජිටල් ගුරුවරයෙක් ළඟදීම පාසල් දරුවන්ට ලබාදීමට සියලු කටයුතු සූදානම් ව පවතින බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේ, 'ළඟම පාසල හොඳම පාසල ' සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ කුරුණෑගල, ගිරිඋල්ල අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් නාපොකුණ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද ප්‍රාථමික ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථානය සිසු අයිතියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමිනි.

පාසල් දරුවන්ට නව ලොව නව දැනුම සමඟ එක්වීමට ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ සහාය ලබා දීම පිණිස නොමිළේ ටැබ් පරිගණක ලබාදීම සම්බන්ධ යෝජනාව 11 වරක්  කැබිනට් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරන්නට සිදු වූ බව ද, කෙසේ හෝ එම විප්ලවීය තීන්දුව මෙරට පාසල් අධ්‍යාපන පද්ධතියට හඳුන්වා දෙන්නට අවසානයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේත්, ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලයේත් අනුමැතිය ලබාගැනීමට හැකි වූ බව ද අමාත්‍යවරයා සිහිපත් කළේ ය. ඒ අනුව සියලු ම ජාතික පාසල්වල උසස් පෙළ සිසුන් හා ගුරුවරුන් වෙනුවෙන් ටැබ් ලක්ෂයක් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ එළඹෙන අගෝස්තු මාසයේ දී ක්‍රියාවට නැංවීමට අපේක්ෂා කරන බව ද ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ සියලු ම උසස් පෙළ සිසුන් සහ ගුරුවරුන් වෙත ද ඉන් අනතුරුව මෙම පහසුකම සමස්ත පාසල් පද්ධතිය වෙත ලබාදෙන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ය.

පාසල් දරුවන් කියවීමට දිරිගැන්වීම අරමුණු කරගනිමින්  ‘කළණ මිතුරු - පොත් සුමිතුරු වැඩසටහන’ අධ්‍යාපන පද්ධතිය වෙත හඳුන්වා දි ඇති බව ද මේ යටතේ රුපියල් මිලියන 300කට වඩා පුස්තකාල කියවීම් පොත් දැනටමත් පාසල් වෙත ලබා දී ඇති බව ද, වැඩියෙන් ම කියවීම ප්‍රගුණ කළ පාසල් දරුවන් 1000ක් ගෙන්වා කොළඹ දී ඔවුන් ඇගයීමකට ලක්කරන බව ද, ඔවුන් අතරින් ඉහළම ඇගයීම් ලබන දරුවන් 100 දෙනෙකුට චීන සංචාරයකට අවස්ථාව ලබාදෙන බව ද අමාත්‍යවරයා මෙහි දී සඳහන් කළේ ය. පොතපත කියවීමට ඇති උනන්දුව දරුවන්ගෙන් ගිලිහී යන බවට වන ප්‍රවණතාව වෙනස් කිරීමට මේ හරහා දිරිගැන්වීමක් ලැබෙනු ඇති බව ද අමාත්‍යතුමා පැවසීය.

ඇතැම් පාසල්වල අපිළිවෙළ ට, අසංවිධානාත්මක ව  ගොඩනැගිලි, වැසිකිළි ඒකක ආදිය ඉදිකර ඇති අයුරු තමාට නිරීක්ෂණය වූ බවත්, එවැනි ඉදිකිරීම්වලට  ඉදිරියේ දී ඉඩ නොතබන බවත් එක් නිශ්චිත ප්‍රමිතියකට සෑම පාසලක ම ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සිදුකිරීමට මූලික සැලැසුම්  (මාස්ටර් ප්ලෑන්) සෑදීමට පියවර ගන්නා ලෙස මේ වනවිටත් චක්‍රලේඛ මගින් විදුහල් ප්‍රධානීන් දැනුවත් කර ඇති බව ද  අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.

කිසිදු දේශපාලන අතපෙවීමකින් තොරව මෙරට අධ්‍යාපන පද්ධතිය වෙත විදුහල්පතිවරු 4000ක් බඳවාගත් බව ද, ඉදිරියේ දී තවත් 2000ක් බඳවාගැනීමට කටයුතු සූදානම් ව පවතින බව ද ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයට 1190ක් ද අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට නිලධාරීන් 852ක් ද බඳවාගැනීමට කටයුතු කළ බව සඳහන් කළ අමාත්‍යවරයා ක්‍රීඩා පුහුණු කරුවන් 3888ක් බඳවාගැනීමට නොබෝ දා කටයුතු කළ බවද ප්‍රකාශ කළේ ය.

මෙහි දී  තවදුරටත් කරුණු දැක් වූ අමාත්‍යවරයා,  “විද්‍යාපීඨවලට ඉස්සර එකවර ගත්තෙ 3000ක් විතර. අපි ඒක 4500ක් කළා. අපි මේ සැරේ කණ්ඩායම් දෙකක් ගන්නවා . දැන් ඒ කටයුතු අවසාන වෙමින් යනවා. මේ සැරේ 8000කට වැඩියි. අගෝස්තු මාසෙ පළවෙනි ද වෙද්දි රජය උපාධිධාරීන් 15000කට පත්වීම් දෙනවා.. එයින් 5000ක් අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතියට ගන්නවා, කැබිනට් පේපර් එකක් දාලා. මේ ඔක්කොම වෙද්දි අනාගතයෙදි ගුරු හිඟයක් ඇති වෙන්නෙ නෑ. අපි මේ රටේ අධ්‍යාපනය තුළ සම්පූර්ණ පරිවර්තනයක් කරල තියෙනවා, අපි ආණ්ඩුවක් විදියට නිහඩ විප්ලවයක් කළා. සුරක්ෂා රක්ෂණයෙන් හැම දරුවෙක් ම රක්ෂණය කළා. සුදුවෑන් වෙනුවට දැන් එන්නෙ සුවසැරිය. අපි ඇතිකරපු නිදහස නිසා විවිධ පාර්ශව විවිධාකාරයෙන් අපට මඩ ගහයි. ඒත් අපි විශාල වැඩකොටසක් කරල තියෙනවා,යැයි ද පැවසීය.

මේ අවස්ථාවට බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මැතිතුමා ඇතුළු දේශපාලන නියෝජිතයන් රැසක් එක්ව සිටියහ.

 

 

 

 

 

 

 

 

කිරෙන් සපිරි දැයක් ' පාසල් සිසුන්ට දියර කිරි වේලක් ලබාදීමේ ජාතික වැඩසටහන අමතමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා කළ ප්‍රකාශය

රජයේ ලියාපදිංචි වී ඇති සියලු ම ළමා නිවාසවල සිටින මව්පියන් අහිමි දරුවන්ට අදාළ ළමා නිවාසවලට ආසන්නයේ ම පිහිටා ඇති ජාතික පාසලට ඇතුළත් වීමට අවස්ථාව සලසා දෙන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, නීතීඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා නිලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

අමාත්‍යවරයා මේ උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ, ජනප්‍රිය පාසලක විදුහල්පතිනියක් විසින් පසුගිය දා ළමා නිවාසයක දරුවන් කිහිප දෙනෙකු එම ජාතික පාසලට ඇතුළත්වීමට අයදුම් කළ අවස්ථාවේ දී,  පාසලටත් විදුහල්පතිනිය වශයෙන් තමාගේත් කීර්ති නාමයට හානි වන බව පවසමින් එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සම්බන්ධ ව අමාත්‍යවරයා වෙත තොරතුරක් සැළවීමත් සමඟිනි.

දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අයිතිය තහවුරු කිරීමට 2015 වසරේ සිට විවිධ ප්‍රගතිශීලී වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක  කර තිබිය දීත්, මව්පියන් අහිමි දරුවන්ට වෙනස් කොට සැලකීම දැඩි ලෙස හෙළා දකින බවත්, අධ්‍යාපනයට හිතැති සියලු දෙනා කළ යුත්තේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනයෙන් ජීවිතය ජයගැනීමේ අවස්ථා විවර කරදීම බවත් මෙහි දී අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් අවධාරණය කරයි.  

 

'ළඟම පාසල හොඳම පාසල ' ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදි කළ නාපොකුණ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථානය සිසු අයිතියට පත් කිරීම අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, නීතීඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු වුණා.

Search